Skały osadowe - Skały krzemionkowe

Spis treści

SKAŁY KRZEMIONKOWE

OpokaDo skał krzemionkowych zalicza się osady zawierające powyżej 50% SiO2 pochodzenia organicznego lub chemicznego. Źródłem krzemionki mogą być m.in. organizmy (okrzemki, radiolarie, gąbki), materiały pochodzenia wulkanicznego, gejzery oraz roztwory porowe.


Luźne i słabo utwardzone skały krzemionkowe to ziemia okrzemkowa, ziemia radiolarytowa, spongiolity, martwica krzemionkowa i opoka lekka. Ich odmiany zlityfikowane to: diatomity, radiolaryty, spongiolity, spikulity, porcelanity i rogowce. Łupki krzemionkowe bogate w substancję węglistą to lidyty. Wyróżnia się też gezy, bogate w krzemionkowe części organiczne i kwarc oraz gezy wapienne, zawierające węglany. W skałach węglanowych występują miejscami warstwy i soczewki krzemionkowe, określane zależnie od budowy wewnętrznej jako rogowce, krzemienie lub czerty.