Skały osadowe - Skały siarczanowe

Spis treści

SKAŁY SIARCZANOWE I SOLNEKarnalit

Skały siarczanowe i solne należą do grupy osadów ewaporatowych. Systematyka ich oparta jest na składzie mineralnym. Wyróżnia się skały zbudowane z gipsu i anhydrytu, określane nazwą głównego składnika, a więc gipsy i anhydryty (lub anhydrytyty). Solami kamiennymi nazywa się osady halitowe (NaCl), a solami potasowymi utwory złożone głównie z sylwinu (KCl).


Gipsy mogą być osadami pierwotnymi,pochodzącymi z sedymentacji, lub wtórnymi – utworzonymi wskutek uwodnienia anhydrytów. Zależnie od rozmiaru kryształów wyróżnia się gipsy grubokrystaliczne – selenity, oraz drobnokrystaliczne – alabastry. Anhydryty najczęściej powstają poprzez odwodnienie gipsów.


Sole kamienne to utwory halitowe, którym często towarzyszą inne minerały ewaporatowe, jak anhydryt, polihalit, langbeinit i kizeryt. Gdy w solach występują nagromadzenia minerałów ilastych, wyróżnia się sole ilaste, zubry i iły solne. Sole potasowe i potasowo-magnezowe zawierają sylwin, karnalit, kizeryt, niekiedy kainit i langbeinit. Niektóre utwory solne zawierają borany i azotany. Te ostatnie noszą nazwę saletry.