Informacje

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty terenowe pt.: „Badania geologiczno-inżynierskie”, organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego (PZWBPG).

 

 

logo uproszczone bitmapowe

        

PIG-PIB składa serdeczne podziękowania Polskiemu Zrzeszeniu Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego za zaangażowanie
w organizację warsztatów. PZWBPG jest organizacją zawodową pracodawców, którzy wykonują badania podłoża gruntowego w szerokim zakresie specjalizacji - geologia, geotechnika, sozologia, analizy laboratoryjne i in. Organizacja wspiera w podnoszeniu jakości badań, propagowaniu wysokich standardów oraz przyczynia się do rozwoju badań podłoża gruntowego. Członkowie zrzeszenia propagują również wiedzę i obowiązujące, wysokie standardy w tej specjalizacji, dzieląc się swoim doświadczeniem na różnych platformach wymiany wiedzy.

       

Jednodniowe warsztaty odbędą się w dniach 21 maja oraz 22 maja 2024 r., w Baranowie pod Warszawą.
Udział w warsztatach potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

Dla pracowników samorządowej administracji geologicznej udział w warsztatach jest bezpłatny (organizator zapewnia transport oraz obiad po zakończeniu warsztatów). Warsztaty realizowane są w ramach projektu: „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego przez NFOŚiGW.

 

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

1.Badania geodezyjne – metody wyznaczania punktów badawczych:

 • metody tradycyjne – m.in. biegunowa,
 • ortogonalna, metody GPS.

2. Wiercenia badawcze:

 • metody ręczne: nierurowane, rurowane,
 • metody mechaniczne: destrukcyjne, rdzeniowanie,
 • zamykanie horyzontów wodonośnych – omówienie metodyki i zastosowanie w praktyce terenowej.

3. Pobieranie próbek gruntów, skał i wód gruntowych:

 • omówienie rodzaju próbek (NU, NW, NNS),
 • przedstawienie sposobu poboru próby w zależności od jej rodzaju i sposobu przechowywania,
 • omówienie metody oznaczania i opisu próbki gruntu w terenie (podstawowe metody rozpoznawania gruntów, ich cech charakterystycznych),
 • omówienie sposobu poboru próby wody,
 • transport i przechowywanie próbek.

4. Badania „in-situ”:

 • sondowania dynamiczne,
 • sondowania cylindryczne SPT,
 • sondowania statyczne CPT, CPTU,
 • sondowania obrotowe FVT,
 • badania Dylatometrem Marchettiego,
 • próbne obciążenia (np. VSS).

5. Badania geofizyczne.