Ministerstwo Klimatu ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich i EOG

PIG-PIB informuję, że w dniu 19 marca 2020 r., Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło pierwsze nabory w trzech obszarach tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad 580 mln zł.

Pierwszy obszar tematyczny dotyczy łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków, drugi obejmuje środowisko naturalne i ekosystemy, a trzeci związany jest z energią odnawialną, efektywnością energetyczną, bezpieczeństwem energetycznym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

LINK