Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 10 mln zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu.

Nowy konkurs NFOŚIGW na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę zostanie uruchomiony w czerwcu 2020r., i jest on elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”. Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW.

LINK