Udostępnianie danych przez PIG-PIB

Ostatnia partia arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGśP II) w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona przez PIG-PIB w internecie, to 137 arkuszy planszy "A" i 87 planszy „B” tej mapy. Aktualnie w internecie dostępny jest już komplet wszystkich 1084 arkuszy MGśP II planszy A i B.

Udostępniona również została kolejna partia objaśnień tekstowych (w postaci plików pdf) do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Główny Użytkowy Poziom Wodonośny (MHP-GUPW), oraz Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie i Hydrodynamika (MHP-PPW-WH). Dostęp do skanów poszczególnych arkuszy i objaśnień możliwy jest za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA.

LINK