Europejski projekt Waterprotect z danymi i aplikacjami wprost z CBDG

Dobiega końca europejski projekt WATERPROTECT – Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments. Trwał on ponad 3 lata i był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego zasadniczym celem było wypracowanie nowoczesnych zasad gospodarowania zasobami wodnymi i efektywnej ochrony wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo.

Projekt był realizowany w 7 krajach na zróżnicowanych obszarach pilotażowych. W Polsce była to położona w województwie zachodniopomorskim zlewnia rzeki Gowienica Miedwiańska.

W projekcie razem z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, udział wzięły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, a ponadto współpracowały: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wodociągi Zachodniopomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz Wójt Gminy Warnice.