Do końca marca zgłoszenia gmin do programu Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydłużyło termin do 31 marca 2021 roku, możliwość zgłaszania się gmin do programu „Czyste Powietrze".

Gminy, które już przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z WFOŚiGW propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia.

Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z programu, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu „Czyste Powietrze”. W tym celu – do końca marca br. – konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat).

Nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja 2021 r.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl; oraz pod numerem ogólnopolskiej infolinii dla gmin tel. 22 340 40 90.