7. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE

Organizatorzy Sympozjum: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska serdecznie zapraszają do uczestnictwa w spotkaniu, które odbędzie się 14-17 września 2021 r. w formule hybrydowej (on-line i stacjonarnie).

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie następujących zagadnień:

  • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.
  • Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.
  • Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.
  • Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.
  • Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.
  • Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.
  • Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.


Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie konferencji https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021.html.

oraz w Komunikacie  pdf 7WPGI Komunikat 3 (4.41 MB)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr Edyta Majer