Warsztaty dla samorządowej administracji geologicznej


Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy organizuje dla pracowników samorządowej administracji geologicznej  warsztaty pt.:


Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikającego z nich obowiązku przedkładania informacji geologicznej

realizowanych w ramach projektu: „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” finansowanego ze środków NFOŚiGW.

Ze względu na nadal niepewną sytuację epidemiczną i w celu zapewnienia  jak najbardziej bezpiecznych warunków uczestnictwa, tegoroczne warsztaty odbędą się w formie hybrydowej (on-line i stacjonarnie w siedzibie PIG-PIB w Warszawie) lub w przypadku zwiększenia się zachorowalności w kraju na covid 19 – wyłącznie w formie zdalnej (on-line).

Informujemy, że spotkanie dedykowane:

Geologom Wojewódzkim i Pracownikom Wojewódzkiej Administracji Geologicznej odbędzie się w dniach 13-14 października 2021 r.

natomiast

Geologom Powiatowym i Pracownikom Powiatowej Administracji Geologicznej odbędzie się w dniach 22-23 września 2021 r.

 Szczegóły dotyczące programu oraz  zapisów na warsztaty, przesłane zostaną w kolejnych komunikatach.