4. Forum PSG i PSH

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w 4. Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, które odbędzie się 15 września 2021 r.

Spotkanie, tak jak poprzednie, odbędzie się w formule on-line.

Na Forum przedstawione zostanie szerokie spektrum prac z zakresu geologii i hydrogeologii stosowanej w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarach przyległych (województwa śląskie, opolskie i małopolskie).

Prezentowana tematyka skupiać się będzie głównie na pracach, których wyniki mogą być wykorzystywane przez administrację państwową, samorządową, przedsiębiorstwa, ośrodki akademickie oraz społeczeństwo. Między innymi zostaną poruszone zagadnienia związane z transformacją górnictwa i integracją danych geologiczno-górniczych, kartografią geologiczną i geozagrożeniami, problematyką środowiskową i niekoncesjonowaną eksploatacją kopalin oraz pracami hydrogeologicznymi.

Zaprezentowane zostaną także możliwości korzystania z danych geologicznych poprzez serwisy internetowe PIG-PIB oraz szereg zagadnień związanych z ochroną i popularyzacją georóżnorodności.

Forum zostało przygotowane przez Oddział Górnośląski PIG-PIB w Sosnowcu, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności na rzecz kraju i regionu.

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest jedynie przesłanie zgłoszenia udziału poprzez formularz elektroniczny.

  pdf KOMUNIKAT (2.89 MB)