Nabór wniosków do programu „Ochrona powierzchni ziemi”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 10-go września przyjmuje zgłoszenia do projektu „Ochrona powierzchni ziemi”, dotyczący usuwania nielegalnych miejsc składowania odpadów.

Beneficjentami ostatniego etapu dofinansowania mogą być gminy wskazane przez Ministra Klimatu oraz nadleśnictwa.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie NFOŚiGW.