Szkolenie dla powiatowej administracji geologicznej

W dniach 22-23 września odbyło się szkolenie dla geologów powiatowych i pracowników powiatowej administracji geologicznej.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, jak również ze zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi takich spotkań, organizatorzy zdecydowali, że spotkanie odbędzie się wyłącznie formie on-line, poprzez platformę MS Teams.

Przygotowanie warsztatów poprzedzone zostało, konsultacjami oraz ankietyzacją. Zakres odpowiedzi, które respondenci umieścili w ankiecie, pozwolił wypracować program warsztatów odpowiadający na zapotrzebowanie pracowników administracji geologicznej.

Tematem tegorocznego szkolenia były: „Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikający z nich obowiązek przedkładania informacji geologicznej”.

Do współpracy w gronie ekspertów zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uczelni wyższych, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB oraz przedstawicieli powiatowej administracji geologicznej.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był projektowaniu i wykonywaniu prac geologiczny, natomiast drugi obejmował tematykę związaną z informacją geologiczną oraz bazami danych, udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. Szkoleniu towarzyszyło aktywne uczestnictwo na czacie wszystkich słuchaczy, które zastąpiło tradycyjną dyskusję i rozmowy kuluarowe.

W spotkaniu uczestniczyło 184 osób. Do wszystkich, którzy zalogowali się podając imię i nazwisko przesłany zostanie Certyfikat uczestnictwa.