Projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego.

Z jego treścią można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Projekt zakłada m.in. wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej pod nazwą "geologia", wzmocnienie ochrony prawnej złóż kopalin, wprowadzenie do ustawy P.g.g. instrumentów prawnych związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną, liberalizację i uporządkowanie przepisów regulujących działalność prowadzoną na podstawie P.g.g, usprawnienie działalności organów nadzoru górniczego, wprowadzenie regulacji dotyczących dotacji dla podmiotów trudniących się ratownictwem górniczym oraz zmianę przepisów regulujących działalność państwowej służby geologicznej.