Konferencja „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

W dniach 24-25 listopada 2021 roku odbędzie się Konferencja „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” organizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Spotkanie będzie przebiegało w formie hybrydowej. Skoncentrowane będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji działań wspierających i promujących rozwiązania zgodne z założeniami Gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematycznie Konferencja obejmuje zakres monitorowania i finansowania rozwiązań w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, GOZ w miastach i regionach oraz racjonalne wykorzystanie surowców i zagospodarowanie odpadów.

W Konferencji można wziąć udział poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie dedykowanej Konferencji.