1. Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS)

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza pracowników samorządowej administracji geologicznej do udziału w 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa (WGS), która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2022 r. w Cedzynie/k Kielc.

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (WGS) będzie corocznym wydarzeniem dedykowanym pracownikom administracji samorządowych i poświęconym szeroko rozumianemu zakresowi problemów, z którymi administracja geologiczna spotyka się wykonując zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.).

Konferencja stanowi doskonałą płaszczyznę do wymiany poglądów oraz dyskusji o stosowanych w praktyce rozwiązaniach prawno-administracyjnych pomiędzy uczestnikami.

Celem niniejszej konferencji jest integracja środowiska geologów, nawiązywanie relacji zawodowych, tworzenie wzajemnie wspierających się regionalnych grup, a także wypracowanie i rozpropagowanie skutecznych narzędzi prawno-administracyjnych, które w praktyce będą mogły ułatwić wykonywanie Państwa obowiązków służbowych, jako geologów powiatowych czy wojewódzkich. Debata w tak szerokim gronie pozwoli na wymianę lokalnych doświadczeń oraz rozpoznanie problemów występujących na terenie całej Polski. Ponadto, działania te mają za zadanie podniesienie statusu geologów w Polsce, poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służba geologiczną, a w dalszej perspektywie czasowej również z organami nadzoru górniczego.

Zapraszamy do zgłaszania referatów i zaprezentowania zagadnień problematycznych, z którymi stykają się Państwo na co dzień oraz do udziału w dyskusjach na temat praktycznych aspektów pracy geologa w jednostkach samorządowych.

 

Proponowany zakres tematyczny:

 • zagadnienia związane z udzielaniem, przedłużaniem i wygaszaniem koncesji,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowej realizacji koncesji,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowej realizacji robót geologicznych,
 • zagadnienia związane z likwidacją zakładów górniczych, w tym z rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych,
 • problematyka nakładania kar administracyjnych (w tym ustalanie opłat dodatkowych),
 • zagadnienia związane z archiwizowaniem danych geologicznych,
 • zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych z zakresu hydrogeologii oraz prawidłowego gospodarowania zasobami wód podziemnych,
 • zagadnienia dotyczące geotermii,
 • inne zagadnienia wynikające z przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
 • zagadnienia wynikające z innych przepisów z uwzględnieniem problematyki geoturystyki w Polsce (m.in.: geostanowiska, geoparki).

 

Kalendarz Konferencji

07.12.2022 r. (środa) sesja referatowa

08.12.2022 r. (czwartek) sesja referatowa

09.12.2022 r. (piątek) sesja terenowa - wycieczka

 

Ważne daty:

01.09.2022 r. – rozpoczęcie przyjmowania propozycji wystąpień

10.10.2022 r. – rozpoczęcie rejestracji uczestników

2.11.2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień

23.11.2022 r. – ostateczny termin rejestracji uczestników

7-9.12.2022 r. spotkanie geologów w ramach I Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa

Dla pracowników samorządowej administracji geologicznej udział w Konferencji i noclegi jest bezpłatny.

1.Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa realizowana jest w ramach projektu: „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego przez NFOŚiGW.

 

Korespondencję dotyczącą Konferencji prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Krasuska 22 459 24 76; 500 162 004

Kamila Broda 22 459 23 44

Organizatorzy proszą Uczestników o wzięcie pod uwagę faktu możliwej nowej fali epidemii COVID-19 i związanych z nią wymogów sanitarnych. Jeśli ewentualne obostrzenia uniemożliwią odbycie Konferencji w grudniu 2022 r., to zostanie ona przeniesiona na rok 2023.