Relacja z 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa

 

1.Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa (1. WGS), zorganizowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2022 roku w Cedzynie koło Kielc. Przygotowana została przez Zakład Geologii Środowiskowej w ramach projektu „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” (finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej). Konferencja WGS zgromadziła ponad 300 osób reprezentujących powiatową i wojewódzką administrację geologiczną, przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych, przedsiębiorstw geologicznych, członków stowarzyszeń geologicznych i górniczych, prawników oraz naukowców. 

Pierwsze, tak ważne dla wzmocnienia statusu geologów wydarzenie, objęte zostało honorowym patronatem przez Annę Moskwę - Minister Klimatu i Środowiska oraz Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury, a także przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Polski Związek Producentów Kruszyw, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.

Uroczystego otwarcia 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa dokonał dr hab. Piotr Szrek - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sekretarz Naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Pani Magdalena Piątkowska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska odczytała list dr. Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju, Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, w którym Pan Minister podkreślił, że „…jest to pierwsza taka konferencja, w której administracja geologiczna jest w centrum uwagi oraz występuje w każdym możliwym aspekcie” oraz, „…że administracja geologiczna nie jest dla siebie, tylko dla społeczeństwa”.

 

 dsc 0966

Dr hab. Piotr Szrek, Zastępca Dyrektora PIG-PIB ds. Badań i Rozwoju, Sekretarz Naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, otwiera 1. Konferencję Współczesna Geologia Samorządowa.

 

Potrzebę wypracowania najlepszych rozwiązań, które w praktyce będą wspomagać pracę geologów powiatowych i wojewódzkich podkreślił Pan Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w liście odczytanym przez Pana Janusz Orlofa - Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym:  „Zorganizowanie konferencji jest bez wątpienia inicjatywą niezwykle ważną i potrzebną, uwzględniającą potrzebę wypracowania rozwiązań problemów stojących przed polską geologia samorządową”.

 dsc 0934

Uczestnicy konferencji podczas obrad.

 

W ramach 1. WGS zaprezentowano 12 referatów i odbyło się aż 5 paneli dyskusyjnych dotyczących najważniejszych tematów, z którymi geolodzy powiatowi i wojewódzcy mierzą się w codziennej pracy. Omówione zostały zagadnienia związane z ochroną złóż, rekultywacją wyrobisk poeksploatacyjnych, zagospodarowaniem przestrzennym, geologią inżynierską i geotechniką oraz ochroną wód podziemnych. Stworzyło to płaszczyznę do merytorycznej dyskusji, niekiedy burzliwej, która trwała jeszcze w kuluarach obrad.  

 img 3325 mae

Tomasz Łątka, kierownik Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, oprowadza uczestników wycieczki.

W trakcie wycieczek przygotowanych przez partnerów konferencji: Geonatura Kielce ‒ Centrum Geoedukacji oraz Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu i zwiedzili ośrodki, które są przykładami pozytywnie przeprowadzonej rekultywacji i adaptacji terenów poeksploatacyjnych, które z wielkim sukcesem służą dziś społeczności.

 img 20221209 mae

Michał Poros, kierownik Geonatura Kielce - Centrum Geoedukacji, oprowadza uczestników wycieczki.

Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa ma duże znaczenie dla stworzenia dobrej tradycji rzetelnego dialogu przedstawicieli administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego ze środowiskiem naukowców, organów ustawodawczych i przedsiębiorców. Celem wydarzenia jest nawiązywanie relacji zawodowych grup wzajemnie od siebie zależnych, wypracowanie najlepszych rozwiązań, które w praktyce będą wspomagać ich pracę oraz rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych w naszym kraju.

Kolejna 2. konferencja Współczesna Geologia Samorządowa odbędzie się na przełomie września i października 2023 roku. Szczegóły wydarzenia podane zostaną na stronie internetowej https://www.pgi.gov.pl/geologia-samorzadowa.

 img 3285

Pamiątkowe zdjęcie uczestników 1. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa.

 

 dsc 0098

Podziękowania partnerom, patronom, sponsorom oraz komitetowi organizacyjnemu. Drobne upominki wręcza kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej PIG-PIB - dr Olimpia Kozłowska oraz kierownik projektu Geologia Samorządowa - mgr inż. Joanna Krasuska.

 

Relacja z 1.WGS zamieszczona w pdf Przeglądzie Geologicznym (486 KB)

Relacja z 1 WGS zamieszczona na stronach serwisu drogowo-mostowy.pl

 

Dyrekcja PIG-PIB i komitet organizacyjny 1.WGS składają serdeczne podziękowania:

Patronom: Stellarium sp. z o.o., Gmina i Miasto Chęciny;

Partnerom: Grupa Azoty Siarkopol S.A., JSW S.A., Kopalnia Soli Kłodawa, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Centrum Geoedukacji - Geonatura Kielce;

Sponsorom Srebrnym: Polski Związek Producentów Kruszyw, Geobud-Wiert 2 Sp. z o.o.

Sponsorom Skalnym: Eurovia Kruszywa S.A., Direx Kruszywa Sp. z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., DALBIS Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., GTPRO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JPJ Jan Paweł Jarosiński, Sator Grzegorz Skowroński, Biuro Doradztwa i Usług Geologiczno-Górniczych „TERRA K.J.” – Jacek Kowalewski

Instytucjom wspierającym: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., WKG Sp. z o.o.;

Patronom medialnym: Przegląd Geologiczny, Przegląd Górniczy, TVP3 Kielce, Echo Dnia, Strefa Kruszyw, Kruszywa, Radio Kielce.