Szkolenia dotyczące energii geotermalnej

 

 

Szkolenia dotyczące energii geotermalnej

 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajowa Agencja Energii Islandii uruchomiły nabór na trzydniowe warsztaty szkoleniowe w Polsce.

 

W sympozjum mogą uczestniczyć przedstawiciele branży geotermalnej w Polsce od sektora publicznego do prywatnego (administracji różnych szczebli, instytucji naukowo-badawczych, samorządów, operatorów, inwestorów ciepłowni lub ciepłowniczych instalacji geotermalnych, pionu geologicznego, beneficjentów rządowych programów wsparcia rozwoju geotermii w Polsce, usługodawców, konsultantów, organizacji pozarządowych, oraz innych podmiotów). W ramach cyklu szkoleń przewidziano dwa dni wykładów w Warszawie oraz dzień wizyty technicznej na obiektach geotermalnych.

Tematyka wykładów będzie dotyczyć m.in. optymalnych metod zrównoważonej eksploatacji złóż i systemów geotermalnych, kwestii innowacyjnych sposobów wykorzystania wód i energii geotermalnej oraz aspektów ekologicznych, ekonomicznych, formalno-prawnych projektów geotermalnych, koncesjonowania, metod wsparcia publicznego, organizacji i zarządzania przedsięwzięciami  geotermalnymi. Podane i omówione zostaną przykłady zagospodarowania energii podziemnych gorących źródeł na Islandii oraz w Polsce.

Udział w warsztatach szkoleniowych jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumaczenia, materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW.