Robocze spotknie z Geologami Wojewódzkimi

 

W dniach 2-3 marca 2023 r. odbyło się spotkanie robocze pracowników PIG-PIB z Geologami Wojewódzkimi, m.in. w sprawie 2. konferencji Współczesna Geologia Samorządowa oraz przedyskutowania problematycznych zagadnień, z którymi Geolodzy stykają się w swojej pracy. Omówiono także obszary możliwej współpracy administracji geologicznej z państwową służbą geologiczną w ramach realizacji zadania „Geologia Samorządowa”.

Podczas dwudniowych, owocnych obrad poruszono tematy dotyczące formalnych procedur będących w kompetencjach Marszałków, zwracając uwagę na konieczność ich ujednolicenia w kontekście wielu możliwych interpretacji obowiązujących przepisów. Na spotkaniu zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania zasad współpracy w obszarze geologii nie tylko pomiędzy poszczególnymi Urzędami Marszałkowskimi, ale także starostwami i państwową służbą geologiczną, a w dalszej perspektywie również z organami nadzoru górniczego.