2 Konferencja Współczesna Geologia Samorządowa

 

Zapraszamy do udziału w 2. Konferencji Współczesna Geologia Samorządowa organizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, w dniach 4-6 października 2023 r. w kompleksie hoteli Astor i Primavera w Jastrzębiej Górze.

 

Wydarzenie poświęcone jest szeroko rozumianemu zakresowi problemów, z którymi administracja geologiczna spotyka się wykonując zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Optymalizowanie działań administracyjnych i zarządczych w zakresie geologii, górnictwa, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, będące przedmiotem debat podczas Konferencji WGS, jest niezwykle istotne dla wspierania branży geologiczno-górniczej, a przez to stwarzania warunków dla stabilnego rozwoju gospodarki naszego kraju.

Tegoroczna Konferencja poświęcona będzie problematyce ochrony wód podziemnych, a także gospodarki wodami w odniesieniu do działalności wydobywczej.

 

Poniżej lista sesji konferencyjnych i ich tematów:

SESJA 1 INAUGURACYJNA Wystąpienia zaproszonych gości

SESJA 2 Odkrywkowa eksploatacja zawodnionego złoża - uwarunkowania formalne

SESJA 3 Gospodarowanie wodami w aspekcie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych

SESJA 4 Likwidacja zakładów górniczych w odniesieniu do warunków środowiskowych

SESJA 5 Ochrona wód podziemnych w kontekście ich eksploatacji

SESJA 6 Informacja geologiczna - realne potrzeby użytkowników

 

 Udział w Konferencji dla pracowników administracji geologicznej:

Udział w Konferencji dla pracowników administracji geologicznej jest bezpłatny. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy uczestnictwa bezpłatnego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz dostępny jest na stronie internetowej GEOLOGIA SAMORZĄDOWA, w zakładce: Konferencja.

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest otrzymanie potwierdzenia wpisania Państwa na listę uczestników. Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymają Państwo takiego potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami.

Zgłoszenia przyjmowane będą zgodnie z kolejnością ich otrzymania.

W ramach bezpłatnego udziału prosimy o zgłaszanie się osób, które zajmują się sprawami geologii, z pewnym ograniczeniem: · przedstawiciele powiatowej administracji geologicznej maksymalnie 2 osoby z jednego urzędu · przedstawiciele wojewódzkiej administracji geologicznej maksymalnie 4 osoby z jednego urzędu.

 

 Udział w Konferencji dla pozostałych osób:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji, które nie są geologami powiatowymi, geologami wojewódzkimi ani pracownikami zajmującymi się sprawami geologii w urzędach, prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy dla uczestników płatnych. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej GEOLOGIA SAMORZĄDOWA, w zakładce: Konferencja.

 

Opłaty konferencyjne należy wnosić przelewem na konto bankowe:

30 1020 1042 0000 8302 0532 2674

z dopiskiem: 2. WGS imię i nazwisko uczestnika

 


 Więcej informacji można uzyskać na stronie Konferencji 2.WGS

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA serwis informacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”, finansowanego ze środków NFOŚiGW.