Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos nowym Głównym Geologiem Kraju

 

25 stycznia 2024 r. Minister Klimatu i Środowiska, Paulina Hennig-Kloska, wręczyła nominację prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Galosowi na stanowisko głównego geologa kraju.

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorem habilitowanym nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia, od 2020 roku profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych.
Przed objęciem obecnego  stanowiska, od 2017 roku sprawował funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Był m.in. przewodniczącym Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Ministrze Środowiska, członkiem Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin oraz członkiem zarządu – przewodniczącym Sekcji Geologów Kompetentnych tego stowarzyszenia, wiceprzewodniczącym Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Był również członkiem Rady Naukowej PIG-PIB w kadencji 2019-2023.

Wchodził w skład Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management.

Jest autorem i współautorem ponad 270 publikacji naukowych, w tym ponad 35 monografii i książek oraz kilkudziesięciu ekspertyz dla ministerstwa ds. środowiska oraz innych ministerstw, dotyczących gospodarowania surowcami mineralnymi i racjonalnej gospodarki złożami kopalin, przydatnych dla kształtowania polityki surowcowej kraju. Przygotował także kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz dla podmiotów gospodarczych w obszarze geologii i górnictwa węgla, węglowodorów, rud metali oraz kopalin ceramicznych i skalnych.

 

 

 f019b4ba aa4a 4483 9893 b6c52653a4e8

 źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-paulina-hennig-kloska-wreczyla-nominacje-glownemu-geologowi-kraju