Stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie dystrybucji dokumentacji geologicznych

W związku z powstałymi wątpliwościami w zakresie sposobu dystrybucji  dokumentacji geologicznych zatwierdzonych, bądź przyjmowanych przez organy administracji geologicznej, z godnie z art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 z późn. zm.), informujemy, że do państwowej służby geologicznej prowadzącej Narodowe Archiwum Geologiczne powinien trafiać egzemplarz dokumentacji w postaci papierowej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Szczegóły interpretacji przepisów wyjaśnia załączone pismo Ministerstwa Klimatu Środowiska znak: DGK-WP.021.1.2024.EB.