NFOŚiGW przeznacza prawie 230 milionów złotych na odwierty geotermalne w całej Polsce

Poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju - to cele, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy kwotę 229,2 mln zł. Pozwoli to zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a docelowo być może także energii elektrycznej.

Odwierty sfinansowane blisko w 100 proc. przez NFOŚiGW będą wykonane w 8 województwach w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

Uroczyste podpisanie umów na dotacje z 10 samorządami odbyło się 12 sierpnia 2021 r. w Otwocku. W wydarzeniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, wiceprezesi NFOŚiGW Dominik Bąk i Artur Michalski oraz przedstawiciele samorządów otrzymujących dofinansowanie. Uczestnicy uroczystości podkreślali, że korzyści z podjętych inwestycji geotermalnych, rozumianych jako zbiór długofalowych działań, wykraczają poza doraźne efekty dla beneficjentów i innych lokalnych grup społecznych, bowiem mają znaczenie ogólnokrajowe.

Lokalizacja planowanych odwiertów geotermalnych

Komentując znaczenie działań wspieranych przez NFOŚiGW, minister Michał Kurtyka zauważył, że krajowy potencjał geotermalny jest duży i powinien być jak najszybciej oraz w pełni wykorzystany, zwłaszcza biorąc pod uwagę polskie starania na rzecz czystego powietrza oraz nasze zobowiązania klimatyczne wobec Wspólnoty Europejskiej. – Mamy już działające w Polsce, wzorcowe przedsięwzięcia tego typu. Teraz czas na kolejne kroki, które pozwolą nam sięgać po czyste, ekologiczne, stabilne źródła energii drzemiące pod ziemią. Gratuluję wszystkim piętnastu samorządom umiejętności sięgania po ten potencjał i liczę na to, że zostanie on zamieniony w policzalne wartości pozyskiwanego ciepła i energii elektrycznej – podsumował minister Kurtyka.

Jak podkreślił Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio efektem geotermalnych przedsięwzięć w 15 miejscowościach będzie stworzenie na bazie udostępnionych wód podziemnych warunków dla rozwoju bazy energetycznej, ciepłowniczej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej. - Ciepło i energia elektryczna pozyskiwane z wnętrza ziemi mogą służyć ciepłowniom i elektrociepłowniom nie tylko w ogrzewaniu budynków publicznych i prywatnych, ale także w ogrodnictwie, np. w szklarniach. Ponadto wykorzystywane będą w turystyce i rekreacji, a nawet w lecznictwie i rehabilitacji. Tak szerokie zastosowanie zasobów geotermalnych będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin i całego kraju – powiedział Dziadzio.

Wskazał także, że w Polsce istnieją warunki sprzyjające rozwojowi geotermii. – Dysponujemy odpowiednią wiedzą w zakresie potencjału geotermalnego oraz mamy dobrych specjalistów-inżynierów, którzy w wymiarze praktycznym i naukowym mogą wspierać rozwój geotermii. Mamy też szereg dobrych opracowań naukowych. Naszym atutem jest zarazem wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i zaangażowania środowisk akademickich, które współpracują z zagranicą i analizują osiągnięcia w dziedzinie geotermii, na przykład kapitalny dorobek Islandii – podkreślił.

Realizacja wszystkich 15 przedsięwzięć stanowić będzie ważny element wdrażania kluczowych programów prośrodowiskowych oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i prowadzenia badań w zakresie geologii.

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Klimatu i Środowiska