Geotermia na Światowym Forum Miejskim – World Urban Forum WUF 11

5 dni obrad, ponad 17 tysięcy uczestników, prawie 100 stoisk wystawców z całego świata. Konferencje, sesje, panele dyskusyjne, sesje posterowe, a wszystko po to by zgodnie z hasłem przewodnim Forum zmieniać miasta dla lepszej przyszłości. Geolodzy z PIG-PIB, jako ambasadorzy EuroGeoSurveys, zarówno na stoisku ekspozycyjnym, jak i podczas sesji posterowych, wyjaśniali co kryje się pod pojęciem „Urban Geology” i dlaczego bez znajomości geologii, rozwój miast przyszłości będzie ograniczony i jak ważne jest zagadnienie zarządzania przestrzenią podziemną miast.

Światowe Forum Miejskie (https://wuf.unhabitat.org/) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat. To największe na świecie wydarzenie, na którym międzynarodowa społeczność dyskutuje o przyszłości miast. Odbywa się co dwa lata i gości uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe z całego świata. Do tej pory wydarzenie to odbywało się daleko od Polski – w Kenii, Kanadzie, Brazylii, Chinach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W dniach 26–30 czerwca Forum odbyło się w Katowicach – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, po raz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej.

wuf fotoscianka z uczestnikami Katowice

Fotościanka WUF 11. Nikt nie przeszedł obojętnie. Tutaj delegacja PIG-PIB.

Geologia miejska / Urban Geology to hasło, które od kilku lat jest coraz bardziej obecne nie tylko w środowiskach branżowych specjalistów z zakresu nauk o Ziemi, ale także w świadomości projektantów, architektów oraz włodarzy miast. Dzisiaj eksperci z obszaru szeroko rozumianej problematyki geologii miejskiej, czyli geotechniki, zagrożeń dla środowiska naturalnego wywołanych działalnością człowieka, hydrogeologii, geotermii, informacji geologicznej i planowania przestrzennego, w znacznie większym stopniu uczestniczą w planowaniu rozwoju obszarów miejskich i rozwiązywaniu problemów oraz wyzwań z tym związanych. Dzieje się tak dlatego, że budujemy coraz częściej, coraz więcej i coraz głębiej. Pod zabudowę są przeznaczane miejsca, które kiedyś były wyłączone z tego procesu np. tereny poprzemysłowe wymagające remediacji czy obszary, na których mogą występować zagrożenia naturalne lub antropogeniczne, wywołane np. działalnością górniczą. Potrzebujemy coraz więcej wody pitnej o dobrej jakości, a jej najlepszym źródłem są wody podziemne. Zużywamy coraz więcej energii cieplnej, którą możemy pozyskać z wód termalnych lub z ciepła zgromadzonego w płytkich warstwach podłoża gruntowo skalnego.

Geologia miejska przychodzi miastom również z pomocą w sytuacjach kryzysowych – przy zanieczyszczeniu poziomów wodonośnych, antropogenicznym skażeniu gruntów, osuwiskach, pogórniczych deformacjach powierzchni terenu, podtopieniach czy suszy. Geologia miejska to również wspominane wcześniej wykorzystywanie energii cieplnej Ziemi do grzania i chłodzenia budynków.

Podczas WUF 11 delegaci PIG-PIB wzięli aktywny udział w sesjach „Equitable and Inclusive Cities” oraz „Green City”, podczas których zaprezentowali aż 8 posterów.

Sesja Equitable and Inclusive Cities:

  1.   pdf Urban Geology – digital tools for management of cities subsurface. (1.92 MB)

  2.   pdf Action towards a circular economy in mining – The possibility of using mining waste from rehabilitation waste facilities. (1.80 MB)

  3.   pdf Perspectives for post – mining areas in the highly urbanized region. (1.64 MB)

Sesja Green City:

  1.   pdf Shallow geothermal energy for future-proof cities. (26.45 MB)

  2.   pdf Remediation for contaminated land (Restoration of the utility functions for degradated areas). (2.53 MB)

  3.   pdf Chemical condition of soli in cities (need for monitoring of contamination area and assessment of the impact on population health). (2.45 MB)

  4.   pdf The problem of mass movements in Polish cities – the example of Kraków city (14.04 MB) .

  5.   pdf The influence of underground mining on cities geodynamics. The example of the Upper Silesian Coal Basin in Poland (4.42 MB)

sala z sesją posterową

Podczas sesji posterowej „Green City” PIG-PIB zaprezentował pięć posterów. Dotyczyły one płytkiej geotermii, ruchów masowych ziemi,
remediacji, stanu chemicznego gleb i gruntów w miastach.

Grzegorz Ryżyński na tle posterów

Grzegorz Ryżyński prezentuje poster "Shallow geothermal energy for future-proof cities".

joanna fajfer na tle posterów

Zagadnienia dotyczące zagospodarowania terenów poprzemysłowych przedstawiła podczas sesji posterowej dr Joanna Fajfer.

ogolny widok sesji posterowych

Sesje posterowe były dobrą okazją do prezentacji zadań realizowanych przez PIG-PIB. Tematykę geozagrożeń na obszarach miejskich
omawia dr Sylwester Kamieniarz.

Niezależnie od posterów, tematykę geologii miejskiej prezentowano uczestnikom konferencji na stoisku ekspozycyjnym PIG-PIB w strefie Urban Expo. Nasze stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Światowego Forum Miejskiego. Odwiedzali je zarówno goście z Polski, jak i zagranicy. Nie brakowało uczestników z krajów afrykańskich i azjatyckich, zainteresowanych seryjnymi produktami kartograficznymi Instytutu. PIG-PIB jako delegat EuroGeoSurvey (organizacji zrzeszające służby geologiczne Europy) promował projekty realizowane i zakończone przez EGS, takie jak GeoEra, GSE, PanAfGeo i & II, EGDI.

Na stoisku PIG-PIB uczestnicy WUF11 mogli porozmawiać ze specjalistami z zakresu: geologii-inżynierskiej, geotermii, hydrogeologii, geochemii, geozagrożeń oraz geologii regionalnej. Udzielano informacji o możliwych kierunkach współpracy i rozwoju zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Informowano o możliwościach wykorzystania danych geologicznych dla celów projektowych. Przedstawiono również możliwości wykorzystania energii geotermalnej jako stabilnego źródła OZE. Promowano mapy seryjne PIG-PIB, geoportale geologia.pgi.gov.pl oraz geolog.pgi.gov.pl oraz wykorzystanie baz danych geologicznych dla lepszego projektowania i zarządzania nowoczesnymi miastami.

wuf7

Geolodzy – eksperci PIG-PIB ds. geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej, hydrogeologii, geotermii, geozagrożeń – gotowi do
udzielania informacji.

widok stoiska z uczestnikami

Rozmowy prowadzone podczas sesji posterowych kontynuowano na stoisku ekspozycyjnym PIG-PIB.

Delegaci PIG-PIB mieli również możliwość zapoznania się z najnowszymi światowymi osiągnięciami, pomysłami oraz trendami w temacie inteligentnych miast oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w zakresie polityk miejskich. Liczymy na to, że interdyscyplinarne rozmowy i konsultacje oraz wiedza zdobyta podczas WUF 11 przełożą się na nowe krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe oraz pozwolą na lepsze zrozumienie wymagań nowoczesnych miast oraz potrzeb ludzi ich zamieszkujących.

Zobacz: Wypowiedź Grzegorza Ryżyńskiego na temat geologii miejskiej

Tekst: Marta Szlasa, Anna Bagińska
Zdjęcia: Michał Zieliński, Paweł Jaskóła

sfinansowanie nfosigw

Udział PIG-PIB w Światowym Forum Miejskim WUF 11 zostało zorganizowane w ramach zadania Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.