O geotermii podczas 35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 5. Kongresie OZE POWER

W dniach 7-8 kwietnia 2022 r. w Warszawie odbyła się 35. Konferencja Energetyczna EuroPOWER połączona z 5. Kongresem OZE Power. Liderzy branży energetycznej spotkali się, aby przedyskutować aktualne szanse i wyzwania sektora energetycznego w Polsce. Podczas wielu debat poruszono zagadnienia związane z energetyką i jej transformacją, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, cyberbezpieczeństwa, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aż po neutralność klimatyczną. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB dołączył do grona partnerów obu wydarzeń, a w panelu dyskusyjnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii (OZE) wziął udział dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat.

Program 35 edycji EuroPOWER opierał się o trzy filary – Energetyka, Społeczeństwo i Gospodarka. Konferencję zainaugurowała debata poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu Polski w świetle dążenia do neutralności klimatycznej. Szeroko omawianym obszarem była transformacja polskiej energetyki. Omówiony został również rozwój sektora OZE w Polsce.

Następnie obyła się debata pt. „Rozwój sektora OZE w Polsce”, którą poprowadziła Izabela Żylińska, Redaktor Naczelna Smart-Grids.pl. W dyskusji wziął udział dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Mateusz Damrat oraz: Jan Biernacki - dyrektor w PwC, Ireneusz Rogala - zastępca dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji w Energa OZE, Katarzyna Szwed-Lipińska - dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki, Michał Skorupa - prezes zarządu E.ON Foton oraz Anna Trudzik z Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy debaty o rozwoju odnawialnych źródeł energii. Drugi z lewej - dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat

Uczestnicy debaty o rozwoju odnawialnych źródeł energii. Drugi z lewej - dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat

Tematem rozmowy były m.in. bariery rozwoju OZE, stan regulacji i kierunki pożądanych zmian prawnych, energetyka obywatelska, biometan, udział odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, a także budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach i techniczne aspekty funkcjonowania morskich farm wiatrowych. W debacie o rozwiązaniach mających wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z geotermią, w dotyczących potencjału i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce oraz gruntowych pomp ciepła.

debata3

Dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat (pierwszy z lewej) podczas panelu dyskusyjnego o odnawialnych źródłach energii

W ostatnim czasie notuje się wzrost zainteresowania wodami termalnymi oraz płytką geotermią, wykorzystywaną przez gruntowe pompy ciepła. Podczas dyskusji dyrektor Mateusz Damrat przedstawił geologiczne uwarunkowania takich rozwiązań w Polsce.

 - Polska ma dobry potencjał geotermalny, dlatego jest to ważne i stabilne źródło energii dla naszego kraju. Jej zasoby są praktycznie niewyczerpywalne, dostępne 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków pogodowych – powiedział dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat.

- W niemal każdym miejscu w kraju można zainstalować i eksploatować gruntowe pompy ciepła, jednak kluczowym zagadnieniem jest opłacalność takiej inwestycji. Tu w sukurs przychodzi państwowa służba geologiczna, której zadaniem jest wsparcie społeczeństwa w podjęciu optymalnych decyzji. Wykonujemy mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej i określamy potencjał geotermalny dla poszczególnych jednostek administracyjnych. Kompleksowy plan pt. „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce” został opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku – dodał dyrektor PIG-PIB.

Około dwóch trzecich powierzchni Polski to obszary, które można uznać za perspektywiczne dla efektywnego ekonomicznie zagospodarowania ciepła Ziemi. Są to rozległe zbiorniki geotermalne ciągnące się od Szczecina po Góry Świętokrzyskie (niecka szczecińska, niecka mogileńsko-łódzka, niecka warszawska), obszar Sudetów oraz punktowe lokalizacje w Karpatach i niecce podhalańskiej. Na pozostałych obszarach potencjał dla wykorzystania geotermii również istnieje, ale jest on prawdopodobnie niższy. Przy uwzględnieniu energii możliwej do pozyskania poprzez gruntowe pompy ciepła można przyjąć, że z geotermii można korzystać na przeważającym obszarze kraju.

Podczas dwudniowego wydarzenia funkcjonowała strefa ekspozycji. Na stoisku Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr Mariusz Socha z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej udzielał informacji na temat możliwości wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce, ich zagospodarowania i perspektyw. Z kolei Marta Szlasa z Zakładu Geologii Inżynierskiej przekazywała informacje o płytkiej geotermii, w tym o zadaniu realizowanym przez państwową służbę geologiczną (PSG) pn. "Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej".

stoisko

Ekipa Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB na stoisku podczas 35. Konferencji Energetyczna EuroPOWER. Od lewej: Mariusz Socha, Marta Szlasa, Mateusz Damrat, Jarosław Zacharski

Odwiedzających nasze stoisko najczęściej interesowały zagadnienia dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji geotermalnych w wybranych miejscowościach, przynoszące jak najlepsze efekty finansowe. Bardzo duże zainteresowanie budziła również możliwość uzyskania bezpłatnej opinii na temat potencjału geotermalnego w wybranej lokalizacji, wykonanej przez ekspertów PIG-PIB.

W obszarze płytkiej geotermii zainteresowanie budziły aspekty techniczne wykonywania i użytkowania gruntowych pomp ciepła, jak i możliwości współpracy z PIG-PIB w zakresie oceny potencjału energetycznego. Promowano również mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej (MPGN), które w niedługim czasie zostaną udostępnione dla pilotażowych lokalizacji. Planuje się publikację map dla aglomeracji warszawskiej i wrocławskiej oraz dla okolic Jeleniej Góry, Żywca, Rabki-Zdrój i Krynicy-Zdrój. Ponadto promowano sprzęt terenowy i laboratoryjny wykorzystywany w pracowni Geotermii Niskotemperaturowej Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB.

Wydarzenie zorganizowane zostało w formule hybrydowej: stacjonarnie w The Westin Warsaw Hotel oraz online.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: MMC Polska

logotyp nfosigw

Udział PIG-PIB w 35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 4. Kongresie OZE Power został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.