Eksperci PIG–PIB na warsztatach geotermalnych w ramach projektu EOG KeyGeothermal

Na zaproszenie Krajowej Agencji Energii Islandii oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk hydrogeolodzy z PIG–PIB: Tomasz Gągulski i Jakub Sokołowski wzięli udział w warsztatach szkoleniowych pn. „Optymalne wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym – dla zwiększenia korzyści gospodarczych, społecznych, środowiskowych i klimatycznych”.

Warsztaty, zorganizowane w ramach projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” odbyły się w dniach 25–27 kwietnia 2023 r. w Warszawie i obejmowały dwa dni wykładów oraz wizytę techniczną w geotermalnych instalacjach ciepłowniczych na Mazowszu. Szkolenie prowadzili specjaliści zarówno ze strony islandzkiej, jak i polskiej, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Rangę wydarzenia podkreśliła wizyta w drugim dniu szkolenia Pana Hannesa Heimissona, ambasadora Islandii w Polsce.

W szkoleniu wzięło udział około 80 uczestników, reprezentujących kluczowych dla geotermii interesariuszy w Polsce: administrację rządową i samorządową różnego szczebla, operatorów instalacji geotermalnych i ciepłowni, beneficjentów rządowych programów wsparcia finansowego dla projektów geotermalnych, pracowników jednostek naukowo-badawczych i państwowej służby geologicznej, konsultantów, usługodawców, wykonawców wierceń geotermalnych oraz inne zainteresowane podmioty.

Szkolenie miało na celu przekazanie przez wiodących specjalistów z Islandii i Polski najlepszych praktyk z zakresu wykorzystania energii geotermalnej. Słuchacze zapoznali się z najważniejszymi politykami oraz strategiami w zakresie finansowania i wdrażania geotermii, a także działaniami administracji publicznej na rzecz rozwoju energii geotermalnej. Omówiono szeroko korzyści środowiskowe i klimatyczne związane z geotermalnym ciepłownictwem sieciowym oraz aspekty inżynierskie w zakresie udostępniania i eksploatacji zasobów geotermalnych.

Szkolenie było również doskonałą sposobnością dla ekspertów z Islandii do podzielenia się blisko 100-letnim doświadczeniem, które powinno zostać wykorzystane także w Polsce.

Pamiątkowa fotografia uczestników szkolenia

Pamiątkowa fotografia uczestników szkolenia (fot. M. Tyszer)

W ostatnim dniu szkolenia odbyła się techniczna sesja wyjazdowa, podczas której uczestnicy szkolenia zapoznali się z funkcjonowaniem instalacji geotermalnych w Mszczonowie i Wręczy. Ważnym elementem sesji technicznej było również spotkanie z przedstawicielami samorządów Mszczonowa i Sochaczewa, które realizują projekty geotermalne w Polsce.

Pompy ciepła wykorzystywane w jednym z mazowieckich obiektów geotermalnych

Pompy ciepła wykorzystywane w jednym z mazowieckich obiektów geotermalnych (fot. T. Gągulski)

Uczestnicy szkolenia podczas wizyty na „zapleczu” geotermalnego obiektu rekreacyjnego na Mazowszu (fot. T. Gągulski)

Uczestnicy szkolenia podczas wizyty na „zapleczu” geotermalnego obiektu rekreacyjnego na Mazowszu (fot. T. Gągulski)

Ujęcie wód termalnych Mszczonów IG-1

Ujęcie wód termalnych Mszczonów IG-1 (fot. A. Kasztelewicz)

Nowe ujęcie wód termalnych Mszczonów GT-1

Nowe ujęcie wód termalnych Mszczonów GT-1 (fot. M. Tyszer)

Udział w warsztatach pozwolił ekspertom z PIG  - PIB na nawiązanie nowych kontaktów, zarówno wśród beneficjentów programów pomocowych, jak również instytucji naukowych i podmiotów związanych z szeroko pojętą branżą geotermalną. Zebranie cennych doświadczeń może wspomóc rozwój projektów geotermalnych, odgrywających ważną rolę w działalności państwowej służby geologicznej, zwłaszcza w zakresie optymalnego wykorzystania energii geotermalnej i zrównoważonego zarządzania zasobami wód geotermalnych. Działania szkoleniowe przyczyniły się do wsparcia i promocji rozwoju geotermii w Polsce.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej projektu keygeothermal.pl.

Tekst: Jakub Sokołowski, Tomasz Gągulski