70. rocznica odkrycia polskich złóż siarki

W dniach 28-29 września 2023 r. na Zamku Tarnowskich, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega odbyła się Konferencja Historyczno-Ekologiczna pt. „Tarnobrzeskie zagłębie siarkowe – od odkrycia złóż siarki do cudu ekologii. 70. rocznica odkrycia złóż siarki przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego”. Jednym z partnerów tego wydarzenia był PIG-PIB, reprezentowany na konferencji przez Zastępcę Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sekretarza Naukowego dr hab. Piotra Szreka oraz Jakuba Sokołowskiego, który wygłosił referat na temat występowania leczniczych wód siarczkowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego.

Konferencję zorganizowano z okazji 70. rocznicy odkrycia złóż siarki rodzimej w Polsce i powstania Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. W 1953 r. zespół pod kierownictwem prof. Stanisława Pawłowskiego, pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego, odkrył w okolicy Tarnobrzega najbogatsze na świecie złoża siarki rodzimej. Odkrycie to zapoczątkowało dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstwa siarki w rejonie, a także rozwój samego Tarnobrzega, który z niewielkiego, kilkutysięcznego miasta stał się jednym z większych ośrodków przemysłowych w Polsce.

Pomimo upadku przemysłu siarkowego w końcu XX w., pamięć o górnictwie siarkowym w Tarnobrzegu jest nadal żywa, o czym świadczy ogłoszenie przez Radę Miasta roku 2023 „Rokiem Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego” oraz zorganizowanie w ramach jego obchodów niniejszej konferencji.

Duża sala w urzędzie miasta wypełniona gośćmi zaproszonymi na uroczystość, siedzącymi w garniturach na krzesłach. Delegacja PIG-PIB w składzie Piotr Szrek i Jakub Sokołowski

Delegacja PIG-PIB, w trzecim rzędzie od prawej: Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sekretarz Naukowy PIG-PIB dr hab. Piotr Szrek; Jakub Sokołowski (fot. Leszek Kopeć, SIGMA BP PRESS)

Podczas dwóch dni uczestnicy konferencji zgromadzeni w Sali Wielkiej Zamku Tarnowskich mieli okazję wysłuchać kilkunastu referatów pogrupowanych w kilku sesjach tematycznych: historycznej, ekologicznej, górniczej i geologicznej. Eksperci z wielu jednostek naukowo-badawczych zajmujący się m.in. geologią i górnictwem złóż siarki, przemysłem siarkowym oraz ekologią ukazali drogę, jaką przeszło miasto Tarnobrzeg od odkrycia złóż siarki przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego, poprzez rozwój wielkiego przemysłu siarkowego i jego wpływ na rozwój całego regionu, po rekultywację terenów pogórniczych. Szczególną uwagę zwrócono na Jezioro Tarnobrzeskie, nazywane cudem ekologii, utworzone w miejscu wyrobiska odkrywkowej kopalni siarki „Machów”.

grupa około trzydziestu osób ubranych odświętnie, stojących przed wejściem do urzędu i pozujących do pamiątkowego zdjęcia

Pamiątkowa fotografia uczestników konferencji

Wśród grona prelegentów znalazł się także Jakub Sokołowski z PIG-PIB, który wygłosił referat pt. „Wody siarczkowe naturalnym surowcem leczniczym rejonu Jeziora Tarnobrzeskiego. Perspektywy ujęcia i wykorzystania”. Referat, przygotowany wraz z Tomaszem Gągulskim z PIG-PIB oraz dr. inż. Robertem Zdechlikiem i dr Katarzyną Wątor z AGH, przedstawiał możliwości zagospodarowania potencjału wód siarczkowych w rejonie Tarnobrzega do celów leczniczych.

Ubrany w garnitur mężczyzna wygłasza prezentację w sali urzędu miejskiego

Jakub Sokołowski podczas wygłaszania referatu o leczniczych wodach siarczkowych 

W ramach konferencji odbyła się również sesja wyjazdowa połączona ze zwiedzaniem Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Minerały i skamieniałości – skarby złóż siarki rodzimej” oraz giełda minerałów.

Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Tarnobrzega, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Komitet Obchodów Roku Pamięci Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego oraz Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu.

Konferencja była na wysokim poziomie merytorycznym i dostarczyła okazji do wymiany poglądów i doświadczeń między geologami, górnikami, przyrodnikami z różnych ośrodków naukowych w kraju, a także do podzielenia się wynikami badań naukowych z lokalną społecznością. Referaty wygłoszone przez prelegentów zostaną wkrótce opublikowane w specjalnym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Tekst: Jakub Sokołowski, Piotr Szrek
Zdjęcia: Leszek Kopeć, SIGMA BP PRESS