VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Krakowie odbył się VIII Ogólnopolski Kongres Geotermalny.  

Podobnie jak poprzednie edycje Kongresu (odbywające się regularnie od 2007 r.) było to najważniejsze i najbardziej prestiżowe cykliczne spotkanie naukowców, praktyków, przedsiębiorców i przedstawicieli wielu innych środowisk związanych z geotermią w Polsce. Kongres przysłużył się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w Polsce i na arenie międzynarodowej, poznaniu oraz zintegrowaniu wielu osób i środowisk, pogłębieniu i nawiązaniu kontaktów i współpracy oraz podjęciu wspólnych inicjatyw dla dobra geotermii w Polsce.

Patronat Honorowy nad Kongresem sprawowali: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolska, Wojewoda Małopolski i International Geothermal Association IGA. Szacowne grono patronów nadało wydarzeniu wysoką rangę i potwierdziło, że pełni ono funkcję głównego, regularnego spotkania przedstawicieli wielu środowisk zaangażowanych w badania i rozwój wykorzystania energii geotermalnej w Polsce.

Podczas Kongresu odbyły się sesje plenarne, uroczysta sesja okolicznościowa, debaty – dyskusje panelowe, sesje techniczne, posterowe, sesje z udziałem zaproszonych gości, firm z branży. Ponadto uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w wyjazdowej sesji technicznej do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.

Reprezentowane były główne nurty obecne w sektorze geotermii w Polsce, m.in.:

 • badania,
 • prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne,
 • wykorzystanie zasobów wód i energii geotermalnej – stan obecny,
 • doświadczenia, sukcesy, problemy,
 • projekty geotermalne w różnych stadiach realizacji
 • aspekty ekonomiczne i biznesowe, formalne, prawne,
 • programy wsparcia publicznego,
 • Mapa Drogowa i inne działania rządowe dla rozwoju geotermii – dotychczasowe efekty, perspektywy,edukacja, promocja,
 • środowiska geotermalne w Polsce – integracja i wspólne inicjatywy,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie geotermii,
 • geotermia w Europie i na świecie.

Organizatorzy:

 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne,
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
 • Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • GLOBENERGIA

 Tomasz Gągulski podczas wygłaszania referatu o monitoringu i modelowaniu numerycznym jako komplementarnych narzędziach racjonalnej gospodarki zasobami geotermalnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Gągulski podczas wygłaszania referatu o monitoringu i modelowaniu numerycznym jako komplementarnych narzędziach racjonalnej gospodarki zasobami geotermalnymi (fot. Izabella Gryszkiewicz)

 

 img_6885.jpgimg_6901.jpg

img_6897.jpgimg 6909

Wycieczka uczestników VIII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini (fot. Jakub Sokołowski)

 

Tekst: Paulina Kopera