Szaflary: gorące źródło na głębokości 5 km

"Najgłębszy odwiert geotermalny", o którym pisaliśmy tutaj: Bańska PGP-4 w Szaflarach osiągnął już głębokość 5 km. Na tym etapie prac natrafiono na pokład gorącej wody o temperaturze około 120 st. C. Eksperci przypuszczają, że może to być duży zbiornik wody termalnej. Spodziewają się również kolejnego pokładu na docelowej głębokości 7 km.


Projektant odwiertu, pełniący nadzór i dozór geologiczny dr inż. Piotr Długosz podaje informacje, że przewiercony poziom wodonośny to utwory triasu. Dodaje, że po wstępnej analizie zostały zanotowane znaczne zaniki płuczki, co wskazuje na znajdujący się tam duży zbiornik wodny. Jest to optymistyczna wiadomość, a po dowierceniu się do dna tej formacji będzie można przeprowadzić wstępne testy.

 

Woda w pierwszym nawierconym poziomie wodonośnym miała temperaturę około 85 st. C. Według założeń na głębokości 7 km spodziewany jest trzeci pokład wód termalnych o temperaturze powyżej 150 st. C. Aktualne tempo prac to około 40 m odwiertu na dzień. Rozpoczęcie ostatniego etapu wiercenia planowane jest na luty 2024 r., a jego zakończenie na koniec pierwszego kwartału. Następnie zostanie wykonana analiza zbiorników i zapadnie decyzja, który z nich będzie eksploatowany.


Gorąca woda ma być wykorzystywana głównie do ogrzewania budynków w gminie Szaflary i Nowym Targu. Brana jest też pod uwagę produkcja prądu. Całkowity koszt inwestycji to 132 mln zł. Prace w całości finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

szaflary

Wiertnia w Szaflarach (źródło: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)

 

Tekst: Paulina Kopera