Powstaje najgłębszy otwór geotermalny na Mazowszu

16 stycznia 2024 r. na terenie placu węglowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie spółka EXALO Drilling S.A. rozpoczęła prace wiertnicze w celu poszukiwania wód termalnych.

Proces wiercenia ma trwać około 3 miesięcy. Przewidywane jest odwiercenia pionowego otworu o głębokości prawie 3 km. Będzie to najgłębszy otwór w województwie mazowieckim. Szacuje się, że woda na wypływie będzie osiągać temperaturę około 70 stopni Celsjusza.

W przypadku uzyskania satysfakcjonujących parametrów hydrogeologicznych żyrardowski otwór zostanie wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych, które będą źródłem ciepła dla ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Planowane jest również zagospodarowanie ujętych wód do użytku rekreacyjnego np. poprzez budowę basenu geotermalnego. Wydobyte za pomocą otworu wody termalne z dużym prawdopodobieństwem będą miały właściwości lecznicze. W związku z tym przewiduje się, że będą mogły być wykorzystywane również do celów terapeutycznych.

Realizowany przez Miasto Żyrardów projekt pt. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” uzyskało finansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, na podstawie podpisanej Umowy z dnia 16 sierpnia 2021 r. Otrzymana kwota dotacji wynosi 19 852 200,00 zł.

wieża wiertniczaschody na wieżę wiertniczą, po której idą do góry trzy osoby

 

Tekst: Paulina Kopera
Zdjęcia: Portal Urzędu Miasta Żyrardowa