Ryki

ryki_runda3

Powierzchnia: 1047,73 km2

Bloki koncesyjne: 276, 277, 296 i 297