Toggle Tytuł Data
pdf Hydrocarbon Prospectivity of Poland 2019 ( pdf, 20.38 MB )
pdf Ocena perspektywiczności geologicznej przestrzeni obszaru Polski o potencjale węglowodorowym (2019) ( pdf, 21.82 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2017 ( pdf, 22.13 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2017 2018 ( pdf, 2.06 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2018 ( pdf, 42.78 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2019 ( pdf, 23.08 MB )
pdf Oil and gas in Poland 2020-2021. Information and opportunities ( pdf, 25.55 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2022 ENG ( pdf, 15.01 MB )
pdf Oil and Gas in Poland 2022 PL ( pdf, 16.54 MB )
pdf Petroleum prospective areas in Poland (2020) ( pdf, 49.46 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce 2018 ( pdf, 30.66 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce 2019 ( pdf, 57.60 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce 2020-2021. Perspektywy i nowe możliwości ( pdf, 24.19 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce Artykuł w Energies ( pdf, 56.52 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce cz 1 artykuł w Przeglądzie Geologicznym ( pdf, 6.85 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce cz 2 artykuł w Przeglądzie Geologicznym ( pdf, 3.00 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce cz 5 artykuł w Przeglądzie Geologicznym ( pdf, 3.24 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce cz. 3 artykuł w Przeglądzie Geologicznym ( pdf, 5.77 MB )
pdf Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce cz. 4 artykuł w Przeglądzie Geologicznym ( pdf, 4.12 MB )