Królówka

krolowka

Powierzchnia: 188,75 km2

Bloki koncesyjne: 393, 413