Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Celem programu jest wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych dla ich udostępnienia. Wnioski należy składać w terminie do 30.09.2020 r. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW >>