NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na budowę geotermalnych źródeł ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Na budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 31 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r.

Głównym celem naboru jest budowa systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej, wykorzystanie pozyskanej energii do celów grzewczych lub energetycznych oraz redukcja emisji CO2. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje znajdą na stronie NFOŚIGW.