Geotermia w Polsce - zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Kongresy geotermalne są wieloletnią tradycją Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, jednak ze względu na trwającą pandemię, VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny planowany na 22-25 września 2020 r. w Międzyzdrojach, musiał zostać przesunięty na wrzesień 2021 roku. W zamian za to, 22 września 2020 roku w godzinach 13:00 - 14:30, odbędzie się zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021, w nowoczesnej formie streamingu online. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

Geotermia w Polsce - zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego, to spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych geotermią, które chcą zgłębić swoją wiedzę. W czasie spotkania, które odbędzie się w wygodnej formie online (streaming live w popularnych mediach społecznościowych i stronach organizatorów) eksperci będą dyskutować o możliwościach, trudnościach, wyzwaniach, planach na inwestycje i obecnym stanie geotermii w Polsce. Tematyka poruszana podczas spotkania będzie dotyczyć głębokich i płytkich zasobów energii geotermalnej, sposobów ich badania, eksploatacji, zagospodarowania, optymalnego zarządzania, a także finansowania projektów geotermalnych.

Przedstawiciele władz odpowiedzą na pytania dotyczące przewidywanej roli energii geotermalnej w działaniach i strategiach, planowanych źródeł finansowania i wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój tej dziedziny w nadchodzących latach. Zapytamy też, czy zostanie powołane centrum kompetencji w zakresie geotermii i ciepła Ziemi, czy widać efekty dotychczasowych projektów geotermalnych w Polsce finansowanych z programów rządowych wprowadzonych w ostatnich latach, a także o to, kiedy możemy spodziewać się kolejnych ciepłowni w Polsce z udziałem geotermii i jak polski system wsparcia przedstawia się na tle innych krajów i inicjatyw międzynarodowych.

Podczas tegorocznego spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  • Geotermia na świecie i w Europie, 2019-2020 – przegląd
  • Geotermia w Polsce, 2019-2020 – przegląd
  • Energia geotermalna w działaniach i strategiach Rządu RP
  • Rządowe programy wsparcia energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce – dotychczasowe rezultaty
  • Ciepłownie geotermalne w Polsce – aktualia, sukcesy, wybrane informacje

Rejestracja na wydarzenie

Aby zarejestrować się na zwiastun Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2021, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Kongresu Geotermalnego.

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii, które odbędzie się w formie online już 22 września 2020 roku w godzinach 13:00 - 14:30.

Organizator

Głównym organizatorem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, we współorganizacji Redakcji GLOBEnergia.

Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej kongresu pod adresem: kongresgeotermalny.pl

 logo kongresu geotermalnego            logo polskiego towarzystwa geotermicznego