Posłuchaj ekspertów: "Stan rozwoju geotermii w Polsce"

W związku z zakończeniem realizacji przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) zadania pt. "Ocena potencjału energetycznego i surowcowego wód termalnych i leczniczych termalnych w wybranych obszarach zurbanizowanych wraz z analizą geośrodowiskowych oraz ekonomicznych uwarunkowań ich zagospodarowania" grono ekspertów podsumowało aktualny stan rozwoju geotermii w Polsce.

Głos zabrali praktycy, którzy na co dzień pracują w ciepłowniach geotermalnych (Geotermia Podhalańska i Geotermia Poddębice), przedstawiciele Państwowej Służby Geologicznej (PIG-PIB) oraz naukowcy zajmujący się problematyką wykorzystania ciepła Ziemi (Akademia Górniczo-Hutnicza i Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne).

W wypowiedziach podsumowano wyniki prac prowadzonych przez PIG-PIB, które miały na celu wskazanie perspektywicznych lokalizacji dla budowy ciepłowni geotermalnych w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców na Niżu Polskim. Wskazano także szanse i zagrożenia jakie towarzyszą rozwojowi wykorzystania energii geotermalnej w naszym kraju.

Zgodnie przyznano, że w ostatnich latach dzięki rządowym programom wsparcia finansowego wykorzystanie energii geotermalnej przeżywa dynamiczny rozwój. Rośnie zainteresowanie wykorzystaniem tego źródła energii przez samorządy i inwestorów prywatnych. Rozwojowi wykorzystania energii geotermalnej w naszym kraju sprzyjają również prace badawcze prowadzone przez ośrodki badawcze i PIG-PIB.

Eksperci podkreślili, że istnieje potrzeba dalszych działań wpierających to źródło energii, którego zasoby powinny być w naszym kraju szerzej wykorzystywane. Większe wykorzystanie energii geotermalnej może skutecznie pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza i przyczynić się do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza mniejszych miejscowości.

Podkreślano, że po latach zaniedbań energia geotermalna jest wreszcie doceniana. Jest to jak najbardziej słuszny kierunek, ponieważ Polska posiada bogate zasoby wód termalnych i powinny być one szeroko wykorzystywane w energetyce, lecznictwie, rekreacji oraz w rolnictwie.

Warto posłuchać, w jaki sposób eksperci oceniają rozwój geotermii w Polsce oraz gdzie inwestycje w to źródło energii przyniosą największe korzyści.

Posłuchaj wypowiedzi:

  • prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, PIG-PIB

 

  • dr Mariusz Socha, PIG-PIB

 

  • dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. instytutu; Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

 

  • mgr inż. Marek Hajto, Akademia Górniczo-Hutnicza, Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna

 

  • dr Piotr Długosz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Geotermia Podhalańska

 

  • mgr inż. Anna Karska, Prezes Geotermii Poddębice