Zgłaszanie zapadlisk:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 290 1385 (Kraków); 22 45 92 224 (Warszawa)

www.pgi.gov.pl/centrum-geozagrozen

 

Zapadliska –  są jednym z rodzajów zagrożeń geologicznych na terenie Polski. Powodują szkody w infrastrukturze oraz gospodarce rolnej i leśnej. Przyczyniają się do znacznej degradacji terenów, na których występują oraz stwarzają zagrożenie dla ludzi i ich majątku.

Zapadlisko jest to obniżenie terenu spowodowane podpowierzchniowym ubytkiem materiału skalnego i zawaleniem stropu powstałej w ten sposób pustki. Zapadliska powstają w wyniku działania czynników naturalnych lub antropogenicznych i zaliczają się do deformacji nieciągłych powierzchni terenu. Zazwyczaj tworzą się powoli, lecz mogą również powstawać nagle i mieć dramatyczny przebieg. Powierzchnia zapadlisk może wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilkudziesięciu hektarów, a głębokość może się wahać od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów.

Naturalnymi procesami prowadzącymi do rozwoju zapadlisk są przede wszystkim zjawiska krasowe i sufozja. Wśród czynników antropogenicznych największe znaczenie ma podziemna działalność górnicza, ale znane są również zapadliska powstałe w wyniku prac budowlanych, czy zmiany stosunków wodnych i kierunku drenażu wód podziemnych. Często zdarza się, że czynniki naturalne współwystępują z antropogenicznymi.

Celem badań zapadlisk jest poznanie ich rozwoju oraz określenie zakresu i metod prac zabezpieczających i redukcji zagrożeń oraz ryzyka nimi spowodowanych. Badania te wykonuje się stosując klasyczne metody prac geologicznych oraz wykorzystując najnowocześniejsze techniki obrazowania powierzchni terenu i  podłoża gruntowego.

Centrum Geozagrożeń PIG-PIB obecnie realizuje badania zapadlisk na obszarze oddziaływania KWK Siersza w Trzebini. Zadanie to wykonywane jest na prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio, w ramach zadań państwowej służby geologicznej pn. „Wsparcie działań Ministra właściwego ds. środowiska oraz innych organów administracji państwowej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii” oraz „Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap II”. Oba zadania finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W wyniku dotychczasowych badań opracowano:

  pdf RAPORT WSTĘPNY Z PRAC ANALITYCZNYCH O DEFORMACJACH TERENU W TRZEBINI
(obszar cmentarza komunalnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini i tereny przyległe)
PDF (5.58 MB)

 

Lokalizacja zinwentaryzowanych w Raporcie zapadlisk znajduje się na Portalu Mapowym PIG-PIB:

 aplikacja mapowa

 

Pliki KMZ do pobrania:

Zalecane przeglądanie w aplikacji Google Earth.

plik KMZ 1 obszar badań do 27.02.2023 r.
plik KMZ 2 zapadliska
plik KMZ 3 obszary najbardziej zagrożone
plik KMZ 4 obszary, w których może dojść do wystąpienia zapadlisk w pierwszej kolejności
plik KMZ 5 model różnicowy z danych ALS 2014-2019
plik KMZ 6 model różnicowy z danych ALS 2019-2022
plik KMZ 7 pionowe deformacje na podstawie INSAR
plik KMZ 8 pionowe deformacje na podstawie INSAR (cmentarz)
plik KMZ 9 poziome deformacje na podstawie INSAR
plik KMZ 10 poziome deformacje na podstawie INSAR (cmentarz)

 

 

nfosigw finansowanie