Mgr Magdalena Piątkowska

Mgr Magdalena Piątkowska jest radcą prawnym z kilkunastoletnim stażem, specjalizującym się w prawie geologicznym i górniczym, prawie ochrony środowiska i regulacjach stanu prawnego nieruchomości. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunku „Geologia Górnicza” na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Środowiska jako radca prawny i Naczelnik Wydziału ds. Informacji Geologicznej. Początkowo, w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznej, zajmowała się informacją geologiczną, w tym prowadziła lub nadzorowała postępowania legislacyjne dotyczące rozporządzeń Ministra Środowiska m.in. w zakresie: przekazywania informacji geologicznej, prowadzenia archiwów geologicznych i udostępniania informacji geologicznej.

Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu stanowiska RP podczas postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE ze skargi Komisji Europejskiej dotyczącej implementacji dyrektywy nr 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

W latach 2017  - 2019 w Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz, zajmowała się m.in. problematyką ochrony złóż kopalin w ramach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W latach 2018-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu ds. rewizji kompetencji organów administracji geologicznej – organu pomocniczego Ministra Środowiska, zajmującego się opracowaniem koncepcji zmian legislacyjnych mających na celu usprawnienie działalności administracji geologicznej.

Magdalena Piątkowska jest autorką wielu artykułów z zakresu prawa geologicznego i górniczego (Przegląd Geologiczny, Polityka Surowcowa), była prelegentką szkoleń dla NFOŚiGW, PGNiG Oddział Sanok oraz dla administracji geologicznej (2015 r.). Od 2012 r. jest członkiem Zespołu egzaminacyjnego na uprawienia geologiczne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Prowadziła Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w regulacjach stanu prawnego nieruchomości, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych (w tym zasiedzenia nieruchomości, uwłaszczenia, wywłaszczenia, odszkodowania oraz ustanowienia zarządcy sądowego dla nieruchomości), postępowań administracyjnych, postępowań egzekucyjnych oraz  postępowań w celu uzyskania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.