Mgr inż. Grzegorz Ryżyński

Mgr inż. Grzegorz Ryżyński jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością geologia inżynierska. oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania ze specjalnością energooszczędne technologie w budownictwie. Doświadczenie w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim zdobył podczas pracy w Instytucie Techniki Budowlanej w latach 2006 - 2011.

Od 2012 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym. Jest zaangażowany w działania Instytutu związane z geotermią niskotemperaturową. Jest członkiem sieci badawczej COST GABI TU1405– Geothermal Energy Applications in Buildings and Infrastructure. Od roku 2017 koordynuje w PIG-PIB zadanie państwowej służby geologicznej pn.: „Ocena potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju geotermii niskotemperaturowej”. Posiada kwalifikacje geologiczne kategorii VII.