Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej

Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach 01.10 - 31.10.2020 r.

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego. Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane także na obszarze województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Link >>