2 Forum PSG

2. Forum Państwowej Służby Geologicznej

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy  serdecznie zaprasza do uczestnictwa w 2. Forum Państwowej Służby Geologicznej, które odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line. Tegoroczna edycja poświęcona będzie Zagrożeniom geologicznym w Polsce - problemom osuwiskowym .

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi,

  • inwentaryzacja osuwisk,

  • dokumentowanie osuwisk,

  • monitoring osuwisk,

  • System Osłony Przeciwosuwiskowej,

  • współpraca z administracją samorządową.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie internetowej,  w   pdf komunikacie (565 KB) oraz   pdf programie (1.02 MB) Forum.

Zgłoszenia na spotkanie odbywa się poprzez formularz elektroniczny.