Zapraszamy na 2. Forum Państwowej Służby Geologicznej - Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe

2. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. "Zagrożenia geologiczne w Polsce. Problemy osuwiskowe" odbędzie się 10 czerwca 2021 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w formule on-line. Forum PSG to cykl spotkań, podczas których prezentujemy wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej.

Organizacja Forum PSG poświęconego osuwiskom jest pokłosiem ostatniego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. 2020 poz. 2270), które wprowadziło wiele zmian.

Podczas Forum przedstawimy najważniejsze aspekty związane z inwentaryzacją osuwisk i ich obserwacją w kontekście zmiany Rozporządzenia. Będziemy rekomendować rozwiązania dla najczęściej pojawiających się problemów, w tym związanych z dokumentowaniem zagrożeń geologicznych. Liczymy na owocną dyskusję, każdy głos z Państwa strony będzie dla nas cenną wskazówką w realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej.

W programie:

10.00 ZAGROŻENIA GEOLOGICZNE W POLSCE – referat wprowadzający

Z jakimi zagrożeniami geologicznymi mamy do czynienia w Polsce / Osuwiska jako największe geozagrożenie w Polsce / O strategii redukcji ryzyka osuwiskowego / O Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej. / Zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Bloki tematyczne:

INWENTARYZACJA OSUWISK – Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Osuwisko w terenie – jak powstaje, po czym można je rozpoznać i dlaczego może być niezauważone | Czym jest inwentaryzacja osuwisk | Ustalanie osuwisk do celu prowadzenia rejestru przez starostów w myśl nowego Rozporządzenia – co jest konieczne a co fakultatywne

OBSERWACJA OSUWISK – WIZJA W TERENIE – Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Jak ocenić ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia / Częstotliwość prowadzenia obserwacji / Wybór metody obserwacji / Jak prawidłowo przeprowadzić obserwacje metodą wizji w terenie / Charakterystyczne przejawy aktywności osuwisk na budynkach, drogach, liniach przesyłowych, gruntach ornych, w lasach / Jak poprawnie wypełnić protokół obserwacji

OBSERWACJA OSUWISK – MONITORING – Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

Kiedy zdecydować, że konieczne jest prowadzenie obserwacji metodą monitoringu / Czy wykonać monitoring powierzchniowy czy monitoring wgłębny – czym różnią się obydwie metody | Jak poprawnie zaprojektować sieć monitoringu oraz częstotliwość pomiarów / Jak udokumentować wyniki monitoringu – przepisy i dobre praktyki / Jakie pułapki czekają na zlecających monitoring

ZAGROŻENIA OSUWISKOWE – DOKUMENTOWANIE

Kiedy i w jakim celu należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską (DGI) / Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu wykonania DGI na potrzeby zabezpieczenia osuwiska lub planu zagospodarowania przestrzennego / Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana DGI

SYSTEM OSŁONY PRZECIWOSUWISKOWEJ SOPO – WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ

Jakie elementy projektu SOPO mogą być bezpośrednio wykorzystywane przez administrację samorządową, a jakie pośrednio / Sposoby zgłaszania problemów związanych z ruchami masowymi / Jakie informacje są niezbędne, a jakie pomocne w zależności od zgłaszanego problemu

DYSKUSJA

Dyskusja będzie okazją do rozwiązania wielu wątpliwości. Zapraszamy do zadawania pytań. W trakcie dyskusji zostaną przedstawione również najczęściej pojawiające się pytania związane z problemami osuwiskowymi.

14.00 ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Do pobrania:

  pdf Program Forum PSG (1.02 MB)

  pdf Komunikat Forum PSG (565 KB)

 

logotyp nfosigw

2. Forum PSG jest organizowane w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023 i finansowane ze środków NFOŚiGW