Nowe przedsięwzięcia

Poszukiwanie, rozpoznawanie i ujmowanie wód leczniczych i termalnych cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów (Ryc. 1). Przedsięwzięcia te prowadzone są na podstawie projektów robót geologicznych zatwierdzonych przez właściwych dla danego miejsca marszałków województw.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. pozostawało w mocy 120 zatwierdzonych projektów robót geologicznych na realizację tego rodzaju inwestycji, przy czym 93 z nich dotyczyło ujęcia wód termalnych, mających zwykle na celu wykorzystanie ich do ciepłownictwa oraz w rekreacji.

 

Liczba projektów robót geologicznych w latach 2014 - 2021

 Ryc 1. Liczba zatwierdzonych projektów robót geologicznych na wykonanie otworu w celu poszukiwania, rozpoznawania i ujęcia
zasobów wód leczniczych i termalnych w latach 2014 – 2021
 

Spośród wszystkich województw największą liczbą planowanych prac inwestycyjnych związanych z poszukiwaniem, rozpoznaniem i ujmowaniem wód podziemnych zaliczonych do kopalin wyróżniały się województwa: małopolskie (24), dolnośląskie (15), łódzkie (14) i mazowieckie (14).

W pliku poniżej przedstawiono informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach związanych z wykonaniem otworu w celu ujęcia wód podziemnych zaliczonych do kopalin (na podstawie zatwierdzonych projektów robót geologicznych, wg stanu na 31.12.2021 r.). Pominięto natomiast te przedsięwzięcia, które dotyczyły przeprowadzenia badań hydrogeologicznych w otworze oraz rekonstrukcji istniejącego już otworu.

 
Download this file (Nowe_przedsiewziecia__2021.pdf)Nowe_przedsiewziecia__2021.pdf[0]488 kB06.12.2022