Nowy numer "Przeglądu Geologicznego" jest dostępny on-line

 

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już bezpłatnie dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 823 numery. 

W najnowszym numerze zamieszczono blok artykułów przeglądowych i naukowych przygotowanych  przez autorów reprezentujących ośrodki naukowe i badawcze zaangażowane w organizację VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2020+1. Wydarzenie miało miejsce w dniach 28-30 września i odbywało się w formule on-line.

Publikowane w najnowszym "Przeglądzie..." artykuły przedstawiają wybrane prace, badania, prace badawczo-rozwojowe i aplikacyjne w obszarze geotermii w Polsce, zwłaszcza powstałe w okresie od poprzedniego spotkania, które odbyło się w 2018 r.

Autorami czterech artykułów zamieszczonych w aktualnym numerze czasopisma są pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, realizujący zadania z zakresu poszukiwania i wykorzystania energii geotermalnej:

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Zapraszamy  do lektury!

Przeczytaj bezpłatnie cały numer on-line >>. Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.

Okładka czasopisma Przegląd Geologiczny