Przegląd Geologiczny (2021-09) tom 69

pg okl 1 2021 09 copypg okl 4 2021 09 copy

 

VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY 2020+1
28–30 września 2021 r. – online
Blok artykułów pod redakcją Beaty Kępińskiej

 

546
pdf VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny – słowo wstępne (429 KB)
Beata Kępińska, Mateusz Damrat

 

549
pdf Programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce oraz ich dotychczasowe efekty (2.05 MB)
Piotr Dziadzio, Jolanta Maj, Katarzyna Ofiara, Magdalena Jerzak, Dawid Kamionka, Dominik Bąk, Jarosław Roliński, Beata Kuś

 

559
pdf Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce w latach 2019–2021 (212 KB)
Beata Kępińska

 

566
pdf Stan wykorzystania energii geotermalnej w Europie i na świecie w 2020 r. (1.30 MB)
Marek Hajto

 

578
pdf Regiony hydrogeotermalne na Niżu Polskim (2.45 MB)
Jerzy Nawrocki, Mariusz Socha

 

594
pdf Poszukiwanie i dokumentowanie złóż wód termalnych w Polsce w latach 2010–2020 w aspekcie rozpoznania warunków hydrogeologicznych głębokich systemów wodonośnych (2.64 MB)
Jakub Sokołowski

 

604
pdf Wpływ wilgotności gruntów mineralnych na wartość efektywnej przewodności termicznej na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych (749 KB)
Aleksandra Łukawska, Mateusz Żeruń, Grzegorz Ryżyński

 

611
pdf Wspieranie rozwoju geotermii w Polsce przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (4.43 MB)
Izabella Gryszkiewicz, Dorota Lasek-Woroszkiewicz, Mariusz Socha, Jadwiga Stożek

 

624
pdf Tematyka geotermalna w aktualnej działalności naukowo-badawczej IGSMiE PAN w latach 2019–2021 i plany na przyszłość (771 KB)
Wiesław Bujakowski, Barbara Tomaszewska, Beata Kępińska, Leszek Pająk, Bogusław Bielec, Maciej Miecznik, Aleksandra Kasztelewicz

 

633
pdf Tematyka geotermalna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Surowców Energetycznych Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2019–2021 i plany na przyszłość (507 KB)
Anna Sowiżdżał, Marek Hajto, Barbara Tomaszewska, Jarosław Kotyza, Wojciech Górecki

 

OGŁOSZENIA


pdf BANK DANYCH WÓD PODZIEMNYCH
ZALICZONYCH DO KOPALIN (1.04 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (206 KB)