Publikacje

Wybrane artykuły naukowe

 • Uścinowicz G., Kramarska R., Kaulbarsz D., Jurys L., Frydel J., Przezdziecki P., Jegliński W. 2014: Baltic Sea coastal erosion; a case study from the Jastrzębia Góra region. Geologos, vol. 20 (4), p. 259-268.  pdf (4.29 MB)
 • Lidzbarski M., Tarnawska E. 2015: Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń. Przegląd Geologiczny, vol. 63 (10/2), p. 901-907.   pdf (1005 KB)
 • Uścinowicz G., Jurys L., Szarafin T., 2017: The development of unconsolidated sedimentary coastal cliffs (Pobrzeże Kaszubskie, Northern Poland). Geological Quarterly, vol. 61 (2).  pdf (5.06 MB)
 • Uścinowicz G., Szarafin T., 2018: Short-term prognosis of development of barrier-type coasts (Southern Baltic Sea). Ocean & Coastal Management, vol. 165, p. 258-267.
 • Uścinowicz G., Szarafin T., Jurys L., 2019: Tracking cliff activity based on multi-temporal digital terrain models – an example from the southern Baltic Sea coast. Baltica, vol. 32 (1), p.10-21.  pdf (1.85 MB)

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Kramarska R., Uścinowicz G., 2014: Wieloźródłowa analiza danych w rozważaniach o zmianach linii brzegowej. II sympozjum morskiej geomorfologii - Poziom morza, linia brzegowa. Gdańsk.
 • Uścinowicz G., Jurys L., Szarafin T., 2016: Landslides typology and processes in the cliffs of northern Poland. The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Gdańsk.
 • Dąbrowski M., Badura J., Pacuła J., 2016: Modelowanie procesów geologicznych aktywnych w pasie brzegu klifowego. Konferencja - Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST II, Jastrzębia Góra.
 • Uścinowicz G., 2017: Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Geoekosystem wybrzeży morskich. Międzyzdroje.
 • Uścinowicz G., Szarafin T., 2018: Short-term development forecast of low-lying and easy erodible coasts (Southern Baltic Sea). The 14th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology. Sztokholm-Huddinge.
 • Jasiński Ł., Pacuła J., Dąbrowski M., Badura J., Uścinowicz G., Szarafin T., Jurys L., Frydel J., 2018: Modelowanie dynamiki klifów południowego wybrzeża Bałtyku. Konferencja - Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza – GEOST III, Jastrzębia Góra.
 • Uścinowicz G., Pączek U., Szarafin T., Jegliński W., 2018: Pozyskiwanie i gromadzenie danych geologicznych jako narzędzie w monitorowaniu strefy brzegowej. IV Konferencja - Środowisko Informacji. Warszawa.
 • Maszloch E., Tobojko L., Wirkus K., 2019: Budowa geologiczna podbrzeża na odcinku Jastrzębia Góra – Lubiatowo. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza. Gdynia.
 • Pączek U., Uścinowicz S., Szarafin T., Szmytkiewicz P., Uścinowicz G., Morawski M., 2019: Offshore large scale bedforms and related shoreline changes on southern Baltic. Baltic Sea Science Congress. Sztokholm.

Materiały archiwalne

 • “Projekt robot geologicznych dla wykonania pilotażowego programu Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku (rejon Jastrzębiej Góry)” – nr decyzji zatwierdzającej: DGKn-475-02/6073/13/JJ
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I – część lądowa” – nr decyzji zatwierdzającej: DGK-V.475.3.2016
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I – część morska” – nr decyzji zatwierdzającej: DGK-V.475.4.2016
 • „Projekt robot geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i sporządzenia atlasu geologiczno-inżynierskiego miasta Jarosławca” – nr decyzji zatwierdzającej: BS.6540.2.2019.1
 • „Dokumentacja geologiczna Pilotażowy program Kartografii 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku”
 • „Dokumentacja geologiczna Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap I”
 • „Projekt robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap II – część morska” – nr decyzji zatwierdzającej: DNG-WNSG.4720.14.2019.KO
 • „Dodatek nr 1 do projektu robot geologicznych dla realizacji przedsięwzięcia Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku, etap II" – nr decyzji zatwierdzającej: DNG-WNSG.4720.1.2020.KO