Ryki

ryki1

Powierzchnia: 968,69 km2

Bloki koncesyjne: 276, 277, 296 i 297