Koncesje

Koncesje geologiczne stanowiące dokument uprawniający do wydobywania kopalin w obrębie ustanowionych obszarów górniczych są wydawane przez odpowiednie organy administracji geologicznej.

Dla wód termalnych, leczniczych i solanek organem wydającym koncesję jest właściwy miejscowo marszałek województwa. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o krótszy termin. Ważność decyzji nie może przekroczyć 50 lat.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. na obszarze Polski obowiązywało łącznie 92 koncesji geologicznych, z czego 68 na wydobywanie wód leczniczych, 23 koncesje dla wód termalnych i jedna dla solanek.

W pliku poniżej znajdą Państwo zestawienie informacji o złożach objętych koncesjami geologicznymi na wydobywanie wód podziemnych zaliczonych do kopalin (wg stanu na 31.12.2018).

 
Download this file (koncesje.pdf)koncesje.pdf[0]367 kB01.04.2020