Produkcja ciepła - geotermia niskotemperaturowa

Szczególnym sposobem wykorzystania energii skorupy ziemskiej jest tak zwana płytka geotermia, która wykorzystuje pompy ciepła, jako urządzenia odzyskujące energię zawartą w wodach lub gruncie.

Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają również odbiór ciepła pochodzącego ze źródeł takich jak powietrze a także ciepła odpadowego, powstającego w procesach produkcyjnych ciepłowni termalnych. Pompy ciepła przy pomocy energii mechanicznej podnoszą ciepło niskotemperaturowe na poziom temperatur wykorzystywanych do celów grzewczych w tym także ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła stosowane są w domach jednorodzinnych, jako samodzielne źródła ogrzewania i podgrzewania cieplej wody użytkowej, ale pracują również w Kogeneracji w ciepłowniach termalnych. Same pompy ciepła w odróżnieniu od innych systemów grzewczych nie generują ciepła, jedynie je przekazują. Aby mogły one funkcjonować, konieczna jest dostawa pewnej ilości energii elektrycznej, (w Polsce przeważnie produkowana ze spalania paliw kopalnych) jednak większość, potrzebnej do celów grzewczych energii jest pobierana bezpośrednio z wody, gruntu lub powietrza. Dlatego też stosując pompy ciepła przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przybliżamy nasz kraj do zrealizowania zobowiązań wynikających z akcesji do wspólnoty europejskiej.